TEAM

MARLOES

Marloes

Ik ben Marloes (35 jaar) en ik woon en werk in Noord-Brabant. Al ruim 15 jaar sta ik voor de klas in het basisonderwijs. Daarnaast ben ik coördinator van de onderbouw. Een veilige leeromgeving en klassenklimaat is waar ik altijd naar streef in mijn eigen groepen. Wat goed om met deze petitie te streven naar gelijkwaardigheid in het onderwijs door het bespreekbaar maken van racisme en discriminatie op scholen. Ik hoop daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

U kunt bij mij terecht met vragen over de lesinhoud van de lespakketten voor het primair onderwijs.

Onderwijsspecialist vo

zetjein@outlook.com

tav Marloes