TEAM

MERYAM

Meryam

Ik ben Meryam (25 jaar) en ik woon in Den Haag.
Na de Academische pabo koos ik voor de masteropleiding ‘Education for Inclusive Societies’. Als leerkracht in het basisonderwijs streef ik naar inclusief onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind. Ik zie dit niet alleen als een visie voor mijn groep, maar ook als een bredere maatschappelijke en internationale missie. Met het team van ‘Zetje in!’ hoop ik hier een steentje aan bij te kunnen dragen. 

 

U kunt bij mij terecht met vragen over de lesinhoud van de lespakketten voor het primair onderwijs.

Onderwijsspecialist po

zetjein@outlook.com

tav Meryam