Plan

ONZE EISEN

ALGEMEEN

Structureel meer aandacht besteden aan racisme, 

discriminatie en gelijkheid in het onderwijs.

SOCIALE VAKKEN

Tijdens de geschiedenislessen moet er meer aandacht komen voor de historie van de zwarte beschaving. Het leren over de koloniale geschiedenis van Nederland en slavernij is bepalend om te begrijpen hoe het racisme in onze samenleving is geworteld. Op dit moment worden de geschiedenislessen vertelt uit een te eenzijdig en wit perspectief. Wij eisen dan ook een compleet verhaal. Wij willen geen halve geschiedenislessen meer. Vertel kinderen de waarheid door hen de hele geschiedenis vanuit uit meerdere kanten te laten zien.

LITERATUURLIJST

De verplichte literatuurlijst op de middelbare school moet worden aangepast. Onder andere op het vwo moeten leerlingen tegenwoordig 18 boeken lezen. Dit zijn alleen literaire fictie boeken. Wij vinden het belangrijk dat hier ook non-fictie boeken bij komen. Boeken die je aan het denken zetten en die je lessen leren die je kunt toepassen in het echte leven. Wij pleiten voor het toevoegen van maatschappelijke boeken aan de "Lezen voor de lijst". Dit is een lijst van boeken waar leerlingen boeken uit kunnen kiezen die ze graag willen lezen. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken zijn zoals: "Hallo witte mensen" van Anousha Nzume of "De meeste mensen deugen" van Rutger Bregman. Uiteindelijk heb je dan bijvoorbeeld 15 literaire boeken en 3 maatschappelijke boeken op de lijst.

GESCHIEDENIS

Tijdens de geschiedenislessen moet er meer aandacht komen voor de historie van de zwarte beschaving. Het leren over de koloniale geschiedenis van Nederland en slavernij is bepalend om te begrijpen hoe het racisme in onze samenleving is geworteld. Op dit moment worden de geschiedenislessen vertelt uit een te eenzijdig en wit perspectief. Wij eisen dan ook een compleet verhaal. Wij willen geen halve geschiedenislessen meer. Vertel kinderen de waarheid door hen de hele geschiedenis vanuit uit meerdere kanten te laten zien.

JAARLIJKSE PROJECTWEEK

Een nationale week waarin de theorie kan worden toegepast in de praktijk. Tijdens deze week besteden alle basisscholen en middelbare scholen extra aandacht aan racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid door middel van projecten. Groepen werken aan een bepaald onderwerp dat te maken heeft met deze thema's. Vervolgens voeren zij dit uit op verschillende manieren. Het ene groepje organiseert bijvoorbeeld een debat, de ander maakt een korte documentaire, een presentatie, een toneelstukje of een muziekuitvoering. Ook kunnen er tijdens deze week klassikale opdrachten worden uitgevoerd om bewustwording van racisme en witte privileges te genereren en empathie te ontwikkelen voor anderen. Zo kan er op een leuke manier in de groep meer saamhorigheid ontstaan en begrip komen voor elkaar.

De leerkracht speelt een bijzonder belangrijke rol tijdens de educatie over racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid. Zij zijn de personen die het verschil kunnen maken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat volwassenen en ouders het moeilijk vinden om met kinderen over deze onderwerpen te praten. Simpelweg, omdat hen dit nooit is geleerd. Daarom moeten niet enkel leerlingen ingelicht worden over deze thematiek, maar ook de leerkrachten moeten weten wat er speelt en op welke manier zij dit het beste kunnen overbrengen. Dit behoort op de lerarenopleidingen onderwezen te worden. Huidige leerkrachten kunnen worden bijgeschoold over deze onderwerpen.

EDUCATIE VOOR LERAREN

CURRICULUM

In het basisonderwijs, special onderwijs en voortgezet onderwijs vindt er momenteel een herziening van het curriculum plaats. Het curriculum is een overkoepelende term voor de inhoud en doelen van het onderwijs. In deze nieuwe landelijk vastgelegde punten behoort

WET OP BURGERSCHAP

Een nationale week waarin de theorie kan worden toegepast in de praktijk. Tijdens deze week besteden alle basisscholen en middelbare scholen extra aandacht aan racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid door middel van projecten. Groepen werken aan een bepaald onderwerp dat te maken heeft met deze thema's. Vervolgens voeren zij dit uit op verschillende manieren. Het ene groepje organiseert bijvoorbeeld een debat, de ander maakt een korte documentaire, een presentatie, een toneelstukje of een muziekuitvoering. Ook kunnen er tijdens deze week klassikale opdrachten worden uitgevoerd om bewustwording van racisme en witte privileges te genereren en empathie te ontwikkelen voor anderen. Zo kan er op een leuke manier in de groep meer saamhorigheid ontstaan en begrip komen voor elkaar.