Help

MAIL DE POLITICI

VOORBEELDBRIEF

Geachte (naam Kamerlid),

 

Bij dezen wil ik u laten weten dat ik de organisatie: “Zetje in”, steun. Zij strijden voor verplichte educatie over racisme, discriminatie, diversiteit en gelijkwaardigheid in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs. Hier sta ik volledig achter!

 

Momenteel vindt er een herziening van het curriculum plaats. Ik eis dat deze kwesties nog meegenomen zullen worden in de aankomende herziening van het curriculum. De huidige kerndoelen dienen specifieker te zijn als het gaat om onderwerpen als racisme, discriminatie en gelijkwaardigheid. Door het behandelen hiervan, leren kinderen om op een respectvolle en begripvolle manier met elkaar om te gaan. Equivalent hieraan zijn thema’s als ons koloniale verleden, de bakermat van de zwarte beschaving en de migratiegeschiedenis. Deze verdienen significant meer aandacht tijdens de geschiedenislessen. Hierbij is noodzakelijk dat een compleet verhaal wordt verteld dat van meerdere kanten wordt belicht.

 

Ook in Nederland zijn racisme, discriminatie en ongelijke behandeling hardnekkige problemen die we niet langer kunnen negeren. Het zit diepgeworteld in onze samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zo vroeg mogelijk moet worden aangepakt om het gewenste effect te bereiken. Het vroegtijdig bespreken van deze uitermate essentiële onderwerpen in het onderwijs is van zeer groot belang bij onze gezamenlijke strijd tegen racisme. Een strijd waarvoor wij allemaal verantwoordelijk zijn, ook u en ik kunnen ons steentje hieraan bijdragen. Hoe jonger deze materie wordt behandeld, hoe groter de kans dat het begrip, herkenning, erkenning en verandering zal opleveren. Wat op den duur zal bijdragen aan een betere, eerlijkere en inclusievere toekomst voor iedereen in Nederland. Wij allen hebben tenslotte profijt van een empathischere samenleving.

 

Op dinsdag 16 juni 2020 is door Kirsten van den Hul namens de PvdA een motie ingediend om deze thema’s in het onderwijs verplicht te stellen. Op dinsdag 23 juni 2020 zal er een debat plaatsvinden over deze motie. Daaropvolgend is er een stemming. Ik vraag u om alstublieft niet langer weg te kijken, maar om te erkennen dat racisme een stelselmatig probleem is dat verweven is in onze maatschappij. We hebben de snooze-functie van onze morele wekker al te vaak gebruikt. Het is nu tijd om daadwerkelijk actie te ondernemen. Door dit plan te bewerkstelligen geven we alle kinderen de kans om gelijkwaardig en onbevooroordeeld op te groeien. Ik vraag u dan ook nadrukkelijk om aanstaande dinsdag voor deze motie te stemmen. Samen met u wil ik strijden voor een gelijkwaardige toekomst voor alle Nederlanders! 

 

Met vriendelijke groet,

 

(Jouw naam)

HOE KAN IK HELPEN?

Kopieer de mail die hiernaast staat en plak de tekst en verstuur het naar een van de Tweede Kamerleden. Klik op de knop hier beneden om een e-mailadres uit te zoeken. Je mag natuurlijk ook alle kamerleden mailen! Hoe meer, hoe beter! Als zoveel mogelijk mensen deze brief sturen, kunnen we daarmee druk uitoefenen op de Tweede Kamer.